Rogier Van Maldeghem

#26746
 • loopbaan: Rogier Van Maldeghem was heer van Izegem.

Kind van Rogier Van Maldeghem

Phelips Van Maldeghem

#26747

Roeland van Uytkerke

#26748, † 22 april 1442
 • loopbaan: Roeland van Uytkerke was heer van Heestert, Hemstede, Hogenbrouck, en Hemsrode; onderscheidde zich in de slag bij Othée tegen de Luikenaars, 1408, naast hertog Jan zonder Vrees; kamerheer en raadsheer van Jan zonder Vrees en daarna raadsheer van hertog Filips de Goede, vermeld in akten 1419, 1433; ridder in de orde van het Gulden Vlies, 1430; kreeg van Filips de Goede het kasteel van Nieuwburg en het baljuwschap over de onderhorige.

Kind van Roeland van Uytkerke en Margareta van der Clyte

Jan van Massemen

#26749, † 1464
 • loopbaan: Jan van Massemen was had geen heerlijkheid, woonde te Wetteren.

Jan van Uytkerke

#26750, † 1438
 • Overlijden: Hij overleed 1438; onthoofd.

Lieven van Uytkerke

#26751, † 1 januari 1366
 • Geboorte: Lieven van Uytkerke is geboren te Uitkerke, BlankenbergeG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde met Adelise van Wael.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 1 januari 1366.
 • loopbaan: Lieven van Uytkerke was schepen van Brugge.

Kind van Lieven van Uytkerke en Adelise van Wael

Adelise van Wael

#26752, † 10 juni 1354

Kind van Adelise van Wael en Lieven van Uytkerke

Gerard van Uytkerke

#26753

Kind van Gerard van Uytkerke en Gertrude Lambertsdochter de Tollenaere

Gertrude Lambertsdochter de Tollenaere

#26754

Kind van Gertrude Lambertsdochter de Tollenaere en Gerard van Uytkerke

Anna Catharina Verfaillie

#26755, ° 22 juni 1774, † 14 januari 1831
 • Geboorte: Anna Catharina Verfaillie is geboren woensdag, 22 juni 1774 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde met Joannes Franciscus Nonckele.
 • Overlijden: Zij overleed vrijdag, 14 januari 1831 te Izegem, B G.
 • loopbaan: Zij was garenkoopster.

Kind van Anna Catharina Verfaillie en Joannes Franciscus Nonckele

Pharaïlde Vandewalle

#26756, ° 17 maart 1848, † 1942
 • Geboorte: Pharaïlde Vandewalle is geboren vrijdag, 17 maart 1848 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde met Emilius Maria Duyvejonck; 10 kinderen.
 • Overlijden: Zij overleed 1942 te Izegem, B G.

Kind van Pharaïlde Vandewalle en Emilius Maria Duyvejonck

Julia Helena Maria Duyvejonck

#26757, ° 15 juli 1884
 • Geboorte: Julia Helena Maria Duyvejonck is geboren dinsdag, 15 juli 1884 te IzegemG, B.

Hector van de Woestyne

#26758, † na 1578
 • Huwelijk: Hector van de Woestyne huwde met Claudine de Rosimbos.
 • Overlijden: Hij overleed na 1578.
 • loopbaan: Hector van de Woestyne was heer van Beselare; raadslid te Ieper.
 • loopbaan: Hector van de Woestyne was heer van Beselare en de Potterie; magistraat te Ieper.

Kind van Hector van de Woestyne en Claudine de Rosimbos

Claudine de Rosimbos

#26759
 • loopbaan: Zij was kanunnikes te Bergen.

Kind van Claudine de Rosimbos en Hector van de Woestyne

Adrien Paeldync

#26760

Kind van Adrien Paeldync en (-?-) Tayspers , Tayspil?

Josse de Wulf

#26761, ° ± 1515, † ± 1567
 • loopbaan: Josse de Wulf was schildknaap; heer van de Cabotserie; advocaat; schepen en burger van Ieper.

Kinderen van Josse de Wulf en Marie Hanneron

Kind van Josse de Wulf en Jacquemine Cherstins

Marie Hanneron

#26762, ° ± 1525, † ± 1555
 • loopbaan: Zij was jonkvrouw.

Kinderen van Marie Hanneron en Josse de Wulf

Josse de Wulf

#26763, ° ± 1548, † ± 1591
 • Geboorte: Josse de Wulf is geboren ± 1548 te Ieper?.
 • Huwelijk: Hij huwde 28 november 1570 te Steenwerck, F G, met Marie de Mores.
 • Overlijden: Hij overleed ± 1591.
 • loopbaan: Josse de Wulf was schildknaap; poorter van Ieper.

Marie de Mores

#26764, ° ± 1548

Jacques de Beveren van Dixmude

#26765, ° ± 1295, † 1352
 • Geboorte: Jacques de Beveren van Dixmude is geboren ± 1295.
 • Huwelijk: Hij huwde met Marie de Montigny d'Ostrevant.
 • Overlijden: Hij overleed 1352.
 • loopbaan: Jacques de Beveren van Dixmude was burggraaf van Diksmuide; heer van Watou; raadsheer en schepen te Ieper.

Kind van Jacques de Beveren van Dixmude en Marie de Montigny d'Ostrevant

Marie de Montigny d'Ostrevant

#26766, ° ± 1295, † ± 1352

Kind van Marie de Montigny d'Ostrevant en Jacques de Beveren van Dixmude

Jehan van Dixmude

#26767, ° ± 1271, † ± 1317
 • Geboorte: Jehan van Dixmude is geboren ± 1271 te Ieper.
 • Huwelijk: Hij huwde 1294 met Isabelle van Schorisse-Ghistelle.
 • Overlijden: Hij overleed ± 1317 te Ieper.

Isabelle van Schorisse-Ghistelle

#26768, ° ± 1273

Kinderen van Isabelle van Schorisse-Ghistelle en Jehan van Dixmude

Henrich 1 van Beveren van Dixmude

#26769, ° 1242, † ± 1293?

 • loopbaan: Henrich 1 van Beveren van Dixmude was ridder; heer van Beveren; burggraaf van Diksmuide; kanunnik St-Donaas, Brugge.
 • Opm.: Opvallend is dat de voorouders van deze Henrich meestal huwen bij de hogere adel en aldus voorouders hebben bij alle grote koningenn hertogen en graven van de Middeleeuwen. Zo stammen ze langs meerdere lijnen af van Karel de Grote.
  Anderzijds zijn de afstammelingen meer lokaal verankerd: de landadel, maar vooral bij de lokale patriciërs, vaak rijk geworden door de bloeiende lakenhandel in de streek. En die families hebben dan weer roots en verwanten bij gewone burgers en ambachtslui. Zo is ook mijn stamboom verbonden aan al die graven, koningen en keizers, voorzaten van Henrich.

Kinderen van Henrich 1 van Beveren van Dixmude en Anne d'Antoing

Anne d'Antoing

#26770, ° ± 1245, † 1308

Diderick VI van Beveren van Dixmude

#26771, ° ± 1222, † na 1274
 • loopbaan: Diderick VI van Beveren van Dixmude was ridder; heer van Beveren (aan IJzer?) en van Wallers; burggraaf van Diksmuide.

Marguerite de Brienne

#26772, ° ± 1222, † ± 1275

Gilles van Tricht

#26773, † vóór 1222
 • Overlijden: Hij overleed vóór 1222.

Kind van Gilles van Tricht

Diederik V van Beveren

#26774, ° ± 1190
 • loopbaan: Diederik V van Beveren was ridder; heer van Beveren, kastelein van Diksmuide.

Kind van Diederik V van Beveren en Elisabeth de Wallers de Caudry

Elisabeth de Wallers de Caudry

#26775, ° ± 1194, † ± 1239

Kind van Elisabeth de Wallers de Caudry en Diederik V van Beveren

 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar