Pieter Heijdelberg

#13483, ° ± 1832
 • loopbaan: Pieter Heijdelberg was timmerman.

Abraham Heijdelberg

#13484
 • loopbaan: Abraham Heijdelberg was timmerman.

Kind van Abraham Heijdelberg en Maria Ramaa

Maria Ramaa

#13485

Kind van Maria Ramaa en Abraham Heijdelberg

Adrianus Behage

#13486, ° 23 augustus 1823, † 20 februari 1824
 • Geboorte: Adrianus Behage is geboren zaterdag, 23 augustus 1823 te 's-Heerenhoek, Borsele, Zl.G, Nl.
 • Overlijden: Hij overleed vrijdag, 20 februari 1824 te 's-Heerenhoek, Borsele, Zl., Nl G.

Felix Bernard Schouteten1

#13487, ° 18 augustus 1781

Bronvermelding(en)

 1. 'landbouwerszoon' bij huwelijk.

Antoine van Huerne

#13488, † 1593
 • loopbaan: Antoine van Huerne was dr. utriusque iuris = doctor in beide rechten, kerkelijk en burgerlijk.

Kinderen van Antoine van Huerne en Catharine de Cordes

Catharina van Eyndhoudts

#13489, † 1660

Kind van Catharina van Eyndhoudts en Antonius van Huerne

Catharine de Cordes

#13490, ° 1554, † 1637

Kinderen van Catharine de Cordes en Antoine van Huerne

Augustyn van Huerne

#13491, ° ± 1519, † 4 december 1586
 • loopbaan: Augustyn van Huerne was heer van Bunneghem en Abele, griffier Raad van Vlaanderen, daarna Procureur-generaal van de Rekenkamer van Vlaanderen te Rijsel en controleur-generaal van Vlaanderen.

Kinderen van Augustyn van Huerne en Willemine van der Beke

Willemine van der Beke

#13492, ° 1531, † 21 januari 1605

Kinderen van Willemine van der Beke en Augustyn van Huerne

Michiel van Huerne

#13493, † 4 december 1586
 • loopbaan: Michiel van Huerne was griffier en controleur bij de Raad van Vlaanderen, algemeen ontvanger in Rijsel.

Kinderen van Michiel van Huerne en Jossine Heylinck

Lieven van Huerne

#13494, † 10 augustus 1538
 • Huwelijk: Lieven van Huerne huwde met Cathelyne Bruneels.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 10 augustus 1538 te Gent, B G; begraven in een graftombe met zoon Lieven, dochter Mayken en kleinzoon Augustyn, St-Michielskerk Gent.
 • Opm.: In 1431 was er een Brugse poorter Gilles van Huerne, geboren te Oudenaarde; onbekend of dit een voorouder of verwante is. Er is ook Phelips van Huerne #36354, zie aldaar. Het is een complexe stam verspreid van Hollands Limburg tot onze kust.

Josse Frans van Huerne

#13495, † 3 mei 1693
 • Huwelijk: Josse Frans van Huerne huwde 1671 te Brugge, B G, met Marie Ferdinande Rommel.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 3 mei 1693 te Blauwhuis, Izegem.
 • loopbaan: Josse Frans van Huerne was heer van Schiervelde binnen Roeselare.
 • Opm.: Hij kreeg het Blauwhuis (afkomstig van de familie de Cordes, grootmoeder) van zijn tante Catherine van Huerne en liet de hoeve verbouwen (nokpan met 1692); het huidig classisistische kasteel is grotendeels latere constructie, vanaf 1804, met Jozef van Huerne.
  Hij is wel de eerste van Huerne gevonden in de kerkarchieven van Izegem.

Kind van Josse Frans van Huerne en Marie Ferdinande Rommel

Marie Ferdinande Rommel

#13496, † 4 oktober 1716

Kind van Marie Ferdinande Rommel en Josse Frans van Huerne

Jonkheer Aybert van Huerne

#13497, ° 7 april 1686, † 20 november 1760
 • Geboorte: Jonkheer Aybert van Huerne is geboren zondag, 7 april 1686 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 1716 met Marie Madeleine Rapaert, dochter van Louis Robert Rapaert en Marie de le Flye.
 • Huwelijk 2: Jonkheer Aybert van Huerne trouwde 1735 met Marie Placide de Croix, voor hem in tweede huwelijk; tweede huwelijk kinderloos.
 • Overlijden: Hij overleed donderdag, 20 november 1760; begraven in de St-Salvatorskerk, Brugge.
 • Opm.:
 • loopbaan: Jonkheer Aybert van Huerne was heer van Schiervelde, Bunnegem, Ayshove, Edewalle, e.a; raadpensionaris van het Brugse Vrije; vertegenwoordiger bij de Raad van Staten; burgemeester van Brugge-stad en Brugse Vrije. hij was weldoener van kerk en disch te Izegem.

Kind van Jonkheer Aybert van Huerne en Marie Madeleine Rapaert

Marie Madeleine Rapaert

#13498, ° 1698, † 1728

Kind van Marie Madeleine Rapaert en Jonkheer Aybert van Huerne

Louis Robert Rapaert

#13499

Kind van Louis Robert Rapaert en Marie de le Flye

Willem van den Ackere

#13500, ° ± 1300, † vóór 1360
 • Geboorte: Willem van den Ackere is geboren ± 1300.
 • Huwelijk: Hij huwde ± 1327.
 • Overlijden: Hij overleed vóór 1360.
 • Opm.: Er zijn 5 kinderen gekend, echtgenote onbekend, maar zij overleefde hem.
 • loopbaan: Willem van den Ackere was lakenhandelaar; schepen van Kortrijk in 1355; bezat ook een molen te Harelbeke, bekend door een akte na zijn overlijden.
 • Opm.:
  Hij heeft een zegel, net een Keper en 3 vogels.
  Let wel: Er zijn is Westvlaanderen ook andere stamlijnen 'van Acker'
  Deze Guillaume of Willem Van den Ackere is de stamvader van een talrijk nageslacht, goed beschreven door E. De Riddere: Histoire de la famille van Ackere, Tablettes de Flandres, Brugge, 1952. Er is de basis van wevers en lakenhandelaars te Kortrijk, leidend o.a. tot twee grote boerengeslachten, maar ook brouwers te Menen, en diverse vrije beroepen en officiële functies eigen aan het oud regiem. Er zijn hierbij twee hoofdtakken:
  - de tak Geluwe, afstammend van zoon Guillaume #13800
  - de tak Gullegem, afstammend van zoon Gilles #13000.
  De tak van Geluwe komt naar de familie Clement, door een huwelijk Joanna Vanackere X Guilelmus Demonie, die voorouders zijn van Henri Clement en dus ook van alle nazaten van Henri. De Gullegemse Vanackere zijn de voorouders van de Emelgemse Vanackere en dus van de Termote uit Rumbeke, en ook van de familie Borst, en zo een tweede of derde maal voorouders zijn van beperktere delen van de huidige Clement-familie. De gegevens vóór 1700, die we hier vermelden over Vanackere, komen grotendeels uit het werk van De Riddere, deels met de hulp van Eric Vanackere, Limelette. Recentere gegevens komen vaak uit dokumentatie verzameld door Gerard Clement, met aanvullingen door Marc Lafaut.
 • Opm.:
  Tussen 1200-1400 zijn in Kortrijk of omgeving (tot Moeskroen en Tielt) ook een aantal losse personen of families gekend op naam Van den Ackere, de Agro of Descamps.
  Lang voor 1302, bestond bij Kortrijk de heerlijkheid 'ten Acker' met vierschaar; het begin van de Groeningebeek was de gracht rond de mote van 'ten Ackere'. Over dit domein, zie ook de Walrandus Neerinck #73 en schoonzoon Balduyn Clement #496. De eerste was eigenaar van het hof bij zijn overlijden, de andere o.a. greffier en baljuw van de heerlijkheid.
  Er zijn vermoedenns en aanwijzingen dat de familie Van den Ackere oorsponkelijk banden had met 'tenAcker' maar ik nergens bewijzen gelezen.

Marie de le Flye

#13501

Kind van Marie de le Flye en Louis Robert Rapaert

Marie Placide de Croix

#13502, † 1737
 • Opm.: Zij was vrouw van Beveren en burggravin van Erembodegem.

Jonkheer Aybert Joseph van Huerne

#13503, ° 31 december 1720, † 10 december 1800
 • Geboorte: Jonkheer Aybert Joseph van Huerne is geboren dinsdag, 31 december 1720 te BruggeG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 11 november 1749 met Margaretha Emmanuella Charles.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 10 december 1800 te Brugge, B G.
 • Opm.: Tijdens de Brabantse omwenteling werd hij burgemeester van het Brugse Vrije; hij was actieve voorstander van die Brabantse revolutie (nota:1789, ontstaan in het zog van de franse revolutie was de Brabantse opstand tegen JozefII weldra zeer conservatief en eindigde in ontreddering in 1790, met inname van de 'Verenigde Belgische Staten' door Oostenrijk).
 • loopbaan: Jonkheer Aybert Joseph van Huerne was lic. in de rechten; vanaf 1748 pensionaris van de stad Brugge. Goeverneur van de Bogardenschool, lid en proost Edele confrérie H. Hart. Hij was heer van Puyenbeke, Schiervelde, Bunneghem, Ayshove, 's Gravenwalle, Edewalle, enz.

Kind van Jonkheer Aybert Joseph van Huerne en Margaretha Emmanuella Charles

Margaretha Emmanuella Charles

#13504, † 11 januari 1782
 • loopbaan: Zij was Zij was dame van Puyenbeke, Nieuwenhove en Pecques.

Kind van Margaretha Emmanuella Charles en Jonkheer Aybert Joseph van Huerne

Joseph Antoine Aybert Idesbald van Heurne

#13505, ° 24 november 1752, † 31 mei 1844

Laatste van Huerne te Izegem, ondersteunde de zondagschool, die deze gedachtenis opstelde
 • Geboorte: Joseph Antoine Aybert Idesbald van Heurne is geboren vrijdag, 24 november 1752 te BruggeG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 13 februari 1776 te Staden, B G, met Isabella Louisa de Carnin de Staden.
 • Huwelijk 2: Joseph Antoine Aybert Idesbald van Heurne trouwde 19 februari 1784 met Marie Anna Jozefina de Schietere van Lophem, voor hem in tweede huwelijk.
 • Overlijden: Hij overleed vrijdag, 31 mei 1844 te Brugge, B G; Begraven in grafmonument van tweede vrouw, waar ook dochter Antonia Carolina begraven was, op het kerkhof te Loppem.
 • Opm.: Hij had een rijke en beroemde verzameling boeken, handschriften, antiquiteiten en kunstvoorwerpen, o.a. 288 schilderijen, waaronder Teniers, Brueghel, Holbein. Hij had ook tientallen grafschriftenverzamelingen en maakte zelf een manuscript en inventaris van grafmonumenten uit Brugse kerken: St-Donaas, O.L.Vrouwe en St-Jacobs. Dit manuscript schonk hij aan zijn schoonzoon Jan de Pelichy, nu handschrift 631, Openbare bibliotheek, Brugge
  Maar spijts zijn 10 kinderen, had hij geen enkele mannelijke nakomeling met nageslacht. Met zijn 91 jaar overleefde hij zijn 4 zonen met meer dan 40 jaar. Hij had dus geen 'hoir feodaal'. De meeste Izegemse en Brugse bezittingen gingen over naar dochter Marie Joséphine, na haar huwelijk, barones de Pelichy; een deel ging naar de familie de Lichtervelde.
  Hij was ook weldoener te Izegem, voor kerk, disch, zondagschool en armenschool. Ook weldoener te Brugge, met schenkingen voor de H.-Bloedkapel (o.a. groot glasraam) en St-Salvator, zijn parochiekerk; hij verleende ook veel armensteun. Hij was drievoudig kerkmeester: St-Salvator, Bloedkapel en Izegem
  let wel: zondagscholen waren in de eerste plaats bedoeld voor godsdienstonderwijs, maar ook met aandacht voor lezen, schrijven en cijferen bij kinderen die niet naar school gaan 'binnen de weke'. Die Izegemse zondagscholen bereikten voor jongens en meisjes samen 1000-1200 leerlingen (ref.: Tanghe. 1862.)
 • loopbaan: Joseph Antoine Aybert Idesbald van Heurne was heer van Schiervelde, Puyenbeke, Nieuwenhove, Pecques, enz. Hij was de laatste mannelijke van Huerne.

Isabella Louisa de Carnin de Staden1

#13506, ° 17 april 1755, † 3 december 1782

Bronvermelding(en)

 1. Carnin = heerlijkheid tussen Rijsel en Lens.

Marie Anna Jozefina de Schietere van Lophem

#13507, ° 11 augustus 1764, † 28 december 1804

Jean Joseph Antoine Guillain van Heurne

#13508, ° 28 februari 1777, † 12 december 1784
 • Geboorte: Jean Joseph Antoine Guillain van Heurne is geboren vrijdag, 28 februari 1777 te BruggeG, B.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 12 december 1784.

Charlotte Marie van Heurne

#13509, ° 5 maart 1778, † 22 november 1850

Désiré Louis van Huerne

#13510, ° 11 februari 1780, † 1816
 • Geboorte: Désiré Louis van Huerne is geboren vrijdag, 11 februari 1780 te BruggeG, B.
 • Overlijden: Hij overleed 1816 te Oswalda, Belarus G.
 • Opm.: Hij schonk de bouwgronden tot stichting van een armenschool te Izegem. De eerste steen wordt gelegd in 1806 door vader Joseph Antoon van Huerne. Het is die school die door kleinzoon Joseph Antoon de Pelichy sterk wordt uitgebouwd tot het 'gesticht der Zusters van Maria.'
 • loopbaan: Na studies te Douay en Leuven was hij jezuïet in een klooster te Pollock, Wit-Rusland.

Anna Maria van Huerne

#13511, ° 1781, † 1782
 • Geboorte: Anna Maria van Huerne is geboren 1781 te BruggeG, B.
 • Overlijden: Zij overleed 1782.

François Nicolas van Huerne

#13512, ° 14 december 1784, † 26 juni 1785
 • Geboorte: François Nicolas van Huerne is geboren dinsdag, 14 december 1784 te BruggeG, B.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 26 juni 1785 te Brugge, B G.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar