Rosalie Victorine Smalle

#91, ° 5 oktober 1771, † 13 oktober 1847
 • loopbaan: Zij was spinster tot haar overlijden.

Otto (Eugene) Clement dit Fiefvez

#92, ° 9 januari 1794, † 9 mei 1803
 • Geboorte: Otto (Eugene) Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 9 januari 1794 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed maandag, 9 mei 1803 te Izegem, B G; (19 floreal jaar 11).

Silvester Clement dit Fiefvez

#93, ° 6 januari 1796
 • Geboorte: Silvester Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 6 januari 1796 te IzegemG, B.
 • Opmerking: Is uitgeweken naar Nederland, bisdom Utrecht; heeft nageslacht.

Florent Clement

#94, ° 9 maart 1798, † 14 april 1869
 • loopbaan: Florent Clement was borstelmaker te Izegem, 1825; woonde rond 1829 op de Gentstraat 22, blijkbaar inwonend bij het gezin Pierre Verhoeve, dagloner X Rosalia Perpetua Smalle, een tante, spinster. Rond 1830 woont het echtpaar in de Ketyelstraat 8, maar daar wordt geen Antonia vermeld.
 • Opmerking: Het gezin verhuisde in 1850 naar Brugge.

Rosalia Barbe Clement dit Fiefvez

#95, ° 4 december 1799, † 4 januari 1872
 • Geboorte: Rosalia Barbe Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 4 december 1799 te IzegemG, B; (13 frimaire jaar 8).
 • Overlijden: Zij overleed donderdag, 4 januari 1872 te Izegem, B G; ongehuwd.
 • loopbaan: Zij was werkmeid bij haar overlijden op 72 jaar.

Bruno Frans Clement dit Fiefvez

#96, ° 23 december 1801, † 3 april 1875
 • loopbaan: Bruno Frans Clement dit Fiefvez was bij huwelijk 'houtwerker', wonend in de Nieuwstraat te Izegem; hij werd in 1848 werkman genoemd; in 1825, 1837, 1850, 1852 en 1855 staat hij ingeschreven als 'vliegermaker' of 'vliegendraaier' ; wat met vliegermaker als beroep bedoeld wordt is mij een raadsel. Hij woonde eerst op de Menenstraat nr 19, later op de Nieuwstraat. Maar vanaf 1857 tot zijn overlijden op 73 jaar, is hij 'stadsroeper', wonend in de Priesterstraat.

August Eduard Clement dit Fiefvez

#97, ° 4 mei 1804, † ± 1893
 • Geboorte: August Eduard Clement dit Fiefvez is geboren vrijdag, 4 mei 1804 te IzegemG, B; (14 floreal jaar 12).
 • Huwelijk: Hij huwde 25 mei 1830 te Izegem, B G, met Barbara Regina Noppe, dochter van Bernard Noppe en Regina Grijspeerdt; BS Izegem 19 mei 1830.
 • Overlijden: Hij overleed ± 1893 te Ledeberg, Gent, B G.
 • loopbaan: August Eduard Clement dit Fiefvez was borstelmaker eerst te Izegem, later te Ardooie.

Kinderen van August Eduard Clement dit Fiefvez en Barbara Regina Noppe

Amelie Julia Clement dit Fiefvez

#98, ° 5 februari 1806, † 22 juni 1846
 • loopbaan: Zij was naaister, 1822, 1845.

Hilarius Franciscus Clement dit Fiefvez

#99, ° 6 januari 1810, † 21 december 1876
 • Opmerking: De stam van Hilarius Frans is uitgestorven.
 • loopbaan: Hilarius Franciscus Clement dit Fiefvez was schoenmaker, 1833 wonend in de Roeselarestraat; in 1843 en later vermeld als herbergier en schoenmaker, in de Gentstraat te Izegem, o.a. 1867.

Kind van Hilarius Franciscus Clement dit Fiefvez en Geertrudis Driesens

Eugenia Sophia Clement dit Fiefvez

#100, ° 20 februari 1816, † 11 augustus 1912
 • loopbaan: Zij was naaister, 1836 te Izegem; herbergierster, 1860, 1862; schoenmaakster, 1868.

Christianus Norbertus Benedictus Clement dit Fiefvez

#101, ° 25 oktober 1757, † 8 april 1836
 • Geboorte: Christianus Norbertus Benedictus Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 25 oktober 1757 te IzegemG, B; peter en meter waren Franciscus Ignatius Strobbe en Maria Schotte.
 • Huwelijk: Hij huwde 21 september 1797 met Brigitte Van Slambrouck, dochter van Jean Slambrouck en Barbe De Bruyne; de huwelijksgetuigen waren Eugenius Clement dit Fiefvez; (5 complementaire jaar 5.)
 • Huwelijk 2: Hij huwde, voor hem in tweede huwelijk, 29 november 1815 met Anna Catharina Decoene, dochter van Luc Decoene en Marie joanna Vandenbum; Het wettelijk huwelijk staat geregistreerd op 20 juli 1816, Izegem. Bij de volkstelling 1814, op de Wijngaardstraat 29 wonen dan: Benoit Clement, 22 jaar onderwijzer en Anne Catherine Decoone, 31 jaar, meid. De identiteit van Anna Catharina klopt goed, maar Benoit niet; hij zou geboren zijn ca 1792 (=1814 - 22); de orgelist daarentegen is geboren 1757 dus 35 jaar ouder. Er blijkt dus een grove fout bij de ouderdom van Benoit; er is inderdaad geen ander passende Clement.
 • Overlijden: Hij overleed 8 april 1836 te Izegem, B G; August Clement dit Fiefvez, neef en eveneens organist, was getuige bij aangifte van overlijden.
 • loopbaan: Christianus Norbertus Benedictus Clement dit Fiefvez was onderwijzer wonend in de Wijngaardstraat (1800 met school in de Kortrijksestraat, 1802, 1803, 1816), of in de Gentstraat (1804). Begin oktober 1818 behaalde Benoit een 'bekwaamheids van de 4de graad', blijkbaar om aldus te voldoen aan de 'Hollandse' strengere normen voor het onderwijs. Dit bracht ook de officiële erkenning van zijn onderwijs en een toelage van 37,80 gulden voor zijn armenonderwijs. Hij hernieuwde zijn aanvraag in 1821 (Lermyte, 146).
  Na het overlijden van broer Florent (†1813, 3de koster) was hij ook orgelist tijdens de minderjarigheid van August, latere orgelist, en Charles Louis, latere koster; deze beiden waren zonen van Florent. Christian Norbert Benoit wordt ook orgelist genoemd in het overlijdensregister. Circa 1827 woont hij (zonder vrouw of kinderen) Sint-Pieterstraat 13 in hetzelfde huis als het gezin Emmanuel Van Haverbeek - Schelpe, winkeliers; Benoit wordt er vermeld als orgelist.

Kind van Christianus Norbertus Benedictus Clement dit Fiefvez en Anna Catharina Decoene

Anna Maria Clement dit Fiefvez

#102, ° 21 mei 1819
 • Geboorte: Anna Maria Clement dit Fiefvez is geboren vrijdag, 21 mei 1819 te IzegemG, B.

Maria Regina Desmet

#103, ° 21 november 1797
 • loopbaan: Zij was naaister te Brugge voor haar huwelijk, 1825.

Theresia Francisca Vuijlsteke

#104, ° 1 augustus 1803, † 13 juni 1881
 • loopbaan: Zij was naaister te Izegem, 1822; wekvrouw, 1848; later huishoudster of 'zonder beroep' genoemd (1870 en overlijden.)

Barbara Regina Noppe

#105, ° 18 april 1812, † 30 november 1882

Kinderen van Barbara Regina Noppe en August Eduard Clement dit Fiefvez

Jan Baptiste Wallecan

#106, † 7 april 1844
 • loopbaan: Jan Baptiste Wallecan was Kleermaker te Izegem,1822.

Paulina Seraphina Desmet

#107, ° 15 augustus 1807, † 22 maart 1846
 • loopbaan: Zij was naaister, bij huwelijk, 1833; later herbergierster.

Geertrudis Driesens

#108, ° 21 november 1829, † 14 oktober 1858
 • loopbaan: Zij was bij haar huwelijk kantwerkster, daarna herbergierster.

Kind van Geertrudis Driesens en Hilarius Franciscus Clement dit Fiefvez

Bruno Ludovicus Dejonghe

#109, ° 11 maart 1816, † 27 december 1880
 • loopbaan: Bruno Ludovicus Dejonghe was schoenmaker, 1836; herbergier, 1860, 1862; schoenmaker, 1868, 1871, 1878, 1880.

Antonia Clement

#110, ° 19 juni 1827
 • Geboorte: Antonia Clement is geboren dinsdag, 19 juni 1827 te IzegemG, B.

Eugenia Stephania Clement

#111, ° 14 oktober 1829
 • Geboorte: Eugenia Stephania Clement is geboren woensdag, 14 oktober 1829 te IzegemG, B.

Isabella Pesant

#112, ° 7 oktober 1700, † 20 januari 1733
 • Opmerking: Is de zuster van Joanna, de tweede vrouw van Balduyn Ignatius, oudere broer van Maximiliaen.

Angela Camilla Gryspeerdt

#113, ° 11 december 1776, † 20 juni 1827
 • loopbaan: Zij was kleermaakster bij huwelijk, 1802; spinster in 1814 (volkstelling), na het overlijden van haar man op 36 jaar. Er waren dan 7 kleine kinderen waarvan het jongste geboren is 6 maanden na het overlijden van Florent; het eerste kind was geboren vóór hun huwelijk. Rond 1825 staat ze als naaister geregistreerd op adres Kloosterstraat 2, met 6 inwonende kinderen (21 tot 13jaar): de drie zonen als borstelmaker, Adelaide en Marie als naaister; dan geen vermelding van Marie Augustine, vermoedelijk overleden.

Henricus Hyppolytus Clement

#114, ° 14 mei 1831
 • loopbaan: Henricus Hyppolytus Clement was briefdrager te Oostende in 1860, wonend in de Babyloniastraat aldaar; in 1864 borstelmaker te Izegem, wonend in de Wijngaardstraat.

Emilius Aloysius Clement

#115, ° 5 november 1832
 • Geboorte: Emilius Aloysius Clement is geboren maandag, 5 november 1832 te IzegemG, B.

Mathilde Pharailde Clement

#116, ° 30 mei 1834
 • Geboorte: Mathilde Pharailde Clement is geboren vrijdag, 30 mei 1834.

Francisca Bernardina Maria Clement

#117, ° 1 september 1838
 • Geboorte: Francisca Bernardina Maria Clement is geboren zaterdag, 1 september 1838 te IzegemG, B.

Marie Mathilde Clement dit Fiefvez

#118, ° 5 januari 1841
 • Geboorte: Marie Mathilde Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 5 januari 1841 te IzegemG, B.

Petrus Clement

#119, ° 15 april 1823, † 3 mei 1852
 • Geboorte: Petrus Clement is geboren dinsdag, 15 april 1823 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed 3 mei 1852 te Izegem, B G; "op den dag dat de oude, ondermijnde kerktoren instortte" staat genoteerd op een gedachtenis van grootvader Eugenius; die gedachtenis met opgave van nakomelingen is opgesteld tussen in 1889 door Leopold Slosse, toen onderpastoor te Izegem St-Tillo, later pastoor te Rumbeke.
  Let wel, er zijn geen aanduidingen dat Petrus onder het puin terechtkwam; wel werd de oude Romaanse kerk in 1852 afgebroken en vervangen door een neo-Gotische kerk. Diezelfde Slosse, schrijft hierover in 1903, in zijn boek 'Rond Kortrijk': "De oude kerke, met haren achtkantten romaanschen torre in 't midden, was het bewaren en 't vermeerderen weerd. 't Jaar 1852 moest zij plekke maken voor een onhebbelijk gebouw.... De nieuwe kerke van Iseghem wierd gezegend ...den 1 Mei 1855". Op 23 augustus volgend, was er een 'vreeslyke hagelbui' die alle NW-gerichte ruiten stuksloeg, ook van de nieuwe kerk; er lagen ook honden, hazen en patrijzen doodgehageld.
  L. Slosse verrichtte heel wat genealogisch werk, bewaard als fonds Slosse te Kortrijk Felix Joannes Vanbesien, ook een jonge slotmaker, was getuige bij de aangifte van het overlijden.
 • loopbaan: Petrus Clement was slotenmaker en ongehuwd inwonend in het ouderlijk huis.

Juliana Clement

#120, ° 1 september 1825, † 2 november 1855
 • Geboorte: Juliana Clement is geboren donderdag, 1 september 1825 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde 1 juli 1848 te Izegem, B G, met Leonard Dierick, zoon van Amelie Dierick.
 • Overlijden: Zij overleed vrijdag, 2 november 1855 te Izegem, B G.
 • loopbaan: Zij was naaister bij overlijden.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar