Jacobus Temmerman

#841
 • Huwelijk 2: Jacobus Temmerman truwde een tweede maal 3 maart 1728 te Eke, Nazareth, OVl., B G, met Livina De Maertelaere Livina huwde dus een tweede maal, amper 3 weken na de dood van Joannes Balcaen.

Francisca Strobbe

#842

Ghislena Clement

#843, ° 15 januari 1671

Marie Adeleide Clement dit Fiefvez

#844, ° 9 augustus 1803, † 14 januari 1867
 • Geboorte: Marie Adeleide Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 9 augustus 1803 te IzegemG, B; (21 thermidor jaar 11).
 • Overlijden: Zij overleed maandag, 14 januari 1867 te Izegem, B G; aan tyfus, op dezelfde dag als broer Florent..

Isabella Maria Balcaen

#845, ° 15 januari 1750, † 18 maart 1833
 • Geboorte: Isabella Maria Balcaen is geboren donderdag, 15 januari 1750 te NazarethG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde 19 januari 1779 te Nazareth, B G, met Franciscus De Ruyck.
 • Overlijden: Zij overleed maandag, 18 maart 1833 te Nazareth, B G.

August Clement dit Fiefvez

#846, ° 26 december 1804, † 14 november 1851
 • (Getuige) Overlijden: Hij deed aangifte van overlijden van Christianus Norbertus Benedictus Clement dit Fiefvez op 8 april 1836 te Izegem, B G.
 • loopbaan: August Clement dit Fiefvez was organist en zanger (o.a.1825, 1847) in de St-Tillo-kerk, te gelijk winkelier, na huwelijk wonend op de Gentstraat 55; in dit huis woonde toen een tweede gezin, Kerkhof-Vandewalle met 2 kinderen, maar ook twee kinderen met familienaam Breda: Hypolita en Rozalie. August Clement en gezin woonden later op de Marktstraat (o.a. 1847) te Izegem.
  August kan gezien worden als de centrumfiguur van een organistenfamilie: Christianus Norbertus Benedictus Clement #101 was een oom; Henri Hypolite een zoon, Julien, Josephine (zuster Blanche) en Germain kleinkinderen, en Daniël een achterkleinzoon, allen organisten (of: orgelisten). Alleen Germain maakte hiervan een hoofdberoep, na emigratie naar de USA, de anderen bleven organist, eerder als nevenactiviteit en vooral om de muzikale interesse.
  De broer van August, Carel Louis, zet ondertussen de lijn van de kosters verder. De twee lijnen zullen later nog opnieuw samenlopen bij het huwelijk van Julien X Josephine. Ook in verdere generaties vindt men muzikaal talent.

Marie Virginie Clement dit Fiefvez

#847, ° 22 juni 1806, † 3 juli 1841
 • loopbaan: Zij was naaister bij overlijden.

Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez

#848, ° 27 januari 1808, † 10 maart 1887

Vroegere St-Tillokerk: waar Maximiliaen, Leo, Florent en Charles Clement koster waren. De kerk was deels romaans, met een achtkantige toren van 33 meter uit de 12e eeuw: Sanderus, 1643, schrijft o.a.. 'van oude tyden vermaerd door haren uerwekker': die sloeg het uur, het halfuur en het kwartuur, met oorsponkelijk (1550) 8 klokjes (een vol oktaaf ) en een zware klok, genaamd Hilonius (Tillo) van 4200 pond voor de grondtoon. In 1750 werden 4 klokjes hergoten, waarvan 2 verzwaard om een driegeluid te geven met de zware klok. In 1768 waren er nog 21 nieuwe klokjes bijgekomen voor de handcarillon. Begin 19e eeuw is de grote klok al luidend gebarsten. In 1862 bestonden nog 4 klokjes gegoten in 1550.
Tot 1806 lag ook het kerkhof rond de kerk. Kerk gesloopt in 1852 om vervangen te worden door huidige neo-gotische kerk, ingewijd 1855.
 • (Getuige) Geboorte: Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez was peter van Karel Lodewijk Clement dit Fiefvez geboren 21 november 1843 Izegem, B G.
 • (Getuige) Geboorte: Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez was peter van Marie Louise Clement geboren 4 september 1867 Izegem, B G.
 • (Getuige) Overlijden: Hij deed aangifte van overlijden van Florent Frans Clement dit Fiefvez op 14 januari 1867 te Izegem, B G; aan tyfus op dezelfde dag, 7 uur na de oudste zus M.-Adeleide, beiden ongehuwd wonend in de Kloosterstraat.
 • loopbaan:
  Hij werd rond 1825 borstelmaker, maar was koster vanaf mei 1827, 19 jaar oud en 'cadet' genoemd. Hij blijft 60 jaar koster, zo is hij nog koster in 1886, op een leeftijd van 77 jaar bij het huwelijk van zoon Henri met Honorine. Karel Lodewijk is ook winkelier.
  Hij beleefde dus als koster de hongersnoodperiode van de aardappelplaag (1845-1848, dieptepunt 1847) en hielp toen heel wat armen; zelf leefde hij zeer sober.
  Hij was de vierde Clement-koster sedert 1728, maar met een onderbreking: na het overlijden van vader Florent in 1813 werd Petrus Michael De Tollenaere koster op St-Tillokerk; die overleed in 1827, waarna Karel Lodewijk de opvolging overnam.
  Hij woonde op de Kerkplaats; in 1859 en 1879 in de Kloosterstraat 17.
 • Opm.: Bij 50-jarig kosterschap gaf de kerkfabriek een portret geschilderd door Edouard Dejonghe (° Pittem ca 1826 - + Izegem 1912). Nadien liet Karel Louis ook een portret schilderen van zijn vrouw. Die portretten kwamen langs Eliza, het jongste en langstlevende kind van Karel Louis, bij Gabriel Vandenbussche#56 gehuwd met Anna Dupon. Anna stierf te Brugge 1968. Vraag: wie weet waar die portretten nu zijn? Zeer graag zou ik goede foto's willen van die portretten, om vooraan op het voorblad van deze site te zetten!

Tijdsbeeld

Tijdsbeeld:
Periode van 'Stadsvernieuwing' te Izegem, 1881-85, onder burgemeester Hendrik De Muelenaere: Nieuwe Kerk en twee nieuwe straten. Dit veroorzaakte nogal wat verandering op het einde van zijn leven:
1) de oude kerk dateerde deels uit de elfde eeuw en was gedeeltelijk romaans. Die kerk werd afgebroken en vervangen door het huidig neo-gotisch gebouw, een stijl die toen in het Vlaams katholiek milieu opgang maakte (St-Lucas Gent), terwijl de opkomende 'art nouveau' eerder in liberale kringen aanhangers vond. Ook katholieken, zoals pastoor Slosse (fonds Slosse!) betreurden die afbraak;
2) een neef, Petrus Clement #119 zoon van Bruno, overleed de dag dat de oude toren 'instortte', 3 mei 1852
3) om het kerkplein te kunnen uitbreiden, moest ook een tweewoonst verdwijnen, het ene deel bewoond door de koster, het andere door zijn zoon Theophiel Clement-Tanghe
4) er kwamen ook twee nieuwe straten, de St-Hiloniusstraat en de Pélichystraat: de koster en zijn kinderen waren eigenaar van percelen grond die dan onteigend werden (A nr450a,451a, 451b, samen 479 m²). Hiervoor ontvingen ze de effen som van 12.000 (goud)frank, cash betaald bij de akte, 13 juni 1881.

Eduard Clément

#849, ° 14 juni 1809, † 15 april 1825
 • Geboorte: Eduard Clément is geboren woensdag, 14 juni 1809.
 • Overlijden: Hij overleed vrijdag, 15 april 1825.

Florent Frans Clement dit Fiefvez

#850, ° 3 januari 1811, † 14 januari 1867
 • Geboorte: Florent Frans Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 3 januari 1811 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed 14 januari 1867 te Izegem, B G; aan tyfus op dezelfde dag, 7 uur na de oudste zus M.-Adeleide, beiden ongehuwd wonend in de Kloosterstraat.. Broer Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez deed aangifte van beide overlijdens.
 • (Getuige) Geboorte: Florent Frans Clement dit Fiefvez was peter van Leopold Emile Clement geboren 14 november 1857 Izegem, B G.
 • (Getuige) Geboorte: Florent Frans Clement dit Fiefvez was peter van Jules Joseph Nicolaus Clement dit Fiefvez geboren 6 december 1857 Izegem, B G.
 • (Getuige) Geboorte: Florent Frans Clement dit Fiefvez was peter van Theophiel Antoon Behaeghe geboren 13 mei 1860 Izegem, B G.
 • loopbaan: Florent Frans Clement dit Fiefvez was 'agent van politie', 1860, 1867.

Regina Clement dit Fiefvez

#851, ° 10 februari 1814, † 28 oktober 1880

Regina of Reine, ongehuwd
 • Geboorte: Regina Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 10 februari 1814 te IzegemG, B; na overlijden van vader.
 • Overlijden: Zij overleed donderdag, 28 oktober 1880 te Izegem, B G; in het hospitaal, Roeselarestraat; zij was ongehuwd.

Sophia Justina Sabbe

#852, ° 2 juni 1819, † 14 januari 1879
 • loopbaan: Zij was winkelierster, in 1845 zowel als 1875, 1876 en 1879.

Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez

#853, ° 25 maart 1846, † 9 december 1882

Gustaf Clement, 'suikereifabrikant'
 • Geboorte: Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 25 maart 1846 te IzegemG, B.
 • Huwelijk 2: Hij trouwde, voor haar in tweede huwelijk, 12 januari 1876 met Virginie Maeyens, dochter van Karel Maeyens en Maria Catharina Hendrickx,; Virginie was weduwe van Petrus Vanrolleghem, waarvan drie kinderen; blijkbaar geen kinderen Clement.
 • Overlijden: Hij overleed 9 december 1882 te Izegem, B G; 'haastig' overleden. Henricus Franciscus Vandenbussche en Leopold Slosse deden aangifte van overlijden; de eerste zwager, de tweede onderpastoor.)
 • (Getuige) Huwelijk: Hij was getuige bij het huwelijk van Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez met Julia Maria Tanghe.
 • (Getuige) Huwelijk: Hij was getuige bij het huwelijk van Henricus Franciscus Vandenbussche met Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez; kerkelijk huwelijk 24 oktober.
 • loopbaan: Gustaf Marie Joseph Clement dit Fiefvez was bij zijn huwelijk koster genoemd (samen met zijn vader?); maar kort daarna nam hij blijkbaar de aanmmak en handel van koffiecichorei over van zijn vrouw-weduwe: in 1879 'chicoré-fabrikant' genoemd, in 1881 'suikereifabrikant' en in 1882 'chicoreifabrikant', ook in 1882 'negociant' genoemd .
  De eerste echtgenoot van Virginia, Petrus Vanrolleghem, was inderdaad fabrikant van 'suikerien'; koffiecichorei (= gebrande en gemalen cichoreiwortel) werd tot rond 1950 veel als koffiesurrogaat gebruikt, meestal gemengd met een deel echte koffie. Het is nu nog steeds beschikbaar, al of niet in mengsel, voor wie geen koffie wil. Werd ook 'suikerijkoffie' genoemd.
  Hij was ook de eerste voorzitter van 'De Vereenigde Werklieden', opgericht in 1883 als maatschappij voor onderlinge bijstand, die aan de leden vergoedingen betaalde bij ziekte en werkloosheid, later ook een pensioen. Er waren voordien reeds twee vergelijkbare maatschappijen te Izegem, maar deze was weldra de grootste. Zij waren de voorlopers van zowel syndikaat als mutualiteit. Bij de oprichting van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten in 1907, sloot die Vereenigde Werklieden zich hierbij aan, maar bleef nog een zelfstandigheid behouden tot 1938.

Eulalie Clement dit Fiefvez

#854, ° 25 augustus 1847, † 5 mei 1899

Eulalie Clement, ongehuwd
 • Geboorte: Eulalie Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 25 augustus 1847 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed vrijdag, 5 mei 1899 te Izegem, B G; ongehuwd; na een langdurige ziekte.
 • loopbaan: Zij was 'negociante' 1881, winkelierster op de Kerkplaats, 1899 (= Kloosterstraat 17?)

Edmond Clement dit Fiefvez

#855, ° 1 november 1848, † 11 december 1911
 • Geboorte: Edmond Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 1 november 1848 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed maandag, 11 december 1911 te Emelgem, Izegem, B G; gestorven als 'jongman'.

Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez

#856, ° 15 januari 1850, † 16 februari 1903

Henri Emile Clement dit Fiefvez

#857, ° 11 september 1851, † 17 juli 1915

1- Gezin Henri Clement/Honorine Devoldere, ca 1891; peuters: Achille en Madeleine
 • Geboorte: Henri Emile Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 11 september 1851 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 29 januari 1875 te Izegem, B G, met Celestina Elisa Defoort, dochter van Jan Baptist Defoort en Sidonie Vermeulen; kerkelijk huwelijk: 4 feb.
 • Huwelijk 2: Hij trouwde, voor hem in tweede huwelijk, 13 januari 1886 te Izegem, B G, met Honorina Maria Devoldere, dochter van Petrus Devoldere en Honorine Narcisse Martein; burgerlijk huwelijk: 12 jan.
 • Overlijden: Hij overleed zaterdag, 17 juli 1915 te Izegem, B G; na keelkanker (men sprak toen reeds van "kanker der rookers", zie Michel Clement: Kronieken der familie Clement dit Fiefvez, p. 4).
 • (Getuige) Geboorte: Henri Emile Clement dit Fiefvez was peter van Henriëtte Clement geboren 7 juni 1911 Oostende, B G.
 • (Getuige) Geboorte: Henri Emile Clement dit Fiefvez was peter van Gerardina Maria Josepha Clement geboren 4 december 1912 Oostende, B G.
 • (Getuige) Huwelijk: Hij was getuige bij het huwelijk van Franciscus Theophilus Clement dit Fiefvez met Julia Maria Tanghe.
 • (Getuige) Huwelijk: Hij was getuige bij het huwelijk van Henricus Franciscus Vandenbussche met Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez; kerkelijk huwelijk 24 oktober.
 • loopbaan:
  Hij was aanvankelijk 'negociant'1881, 1886 'winkelier', 1875 of 'koopman in kruidenierswaren'genoemd, tot het overlijden van zijn vader-koster, 10 maart 1887; hij woonde op de Marktstraat 5, 1880 en 1886; dan werd Henri, toen 35, de vijfde Clement-koster te Izegem, van de zes op rij. In 1896, 1900 woonde hij in de Gentstraat 94. Tijdens zijn kosterschap werd de gregoriaanse zang ingevoerd in de kerkelijke diensten.
 • Opm.:
  Een bijzonder man, mag men zeggen:
  1) Henri beklom als jongen de kerktoren, langs de kabel van de bliksemafleider, bijna tot aan het uurwerk, toen zijn vader het zag ...
  2) Uit de twee huwelijken samen was hij vader van 18 kinderen (hoogste aantal binnen de stamboom), waarvan er vier kloosterling werden. 'Vader was een man met eene rotsvastige katholieke overtuiging, gehecht aan Kerk en priesters.' is de eerste zin van Michel Clement's 'Kronieken der Familie'.
  3) Als hij niet thuis was, zocht men hem op in de 'Appel' of in de 'Peer', twee café's op het kerkplein die hij frequent bezocht. De Peer bestaat nog, maar de gemetselde gevelnaam is behangen met een nieuw opschrift.
  4) Toen hij finaal ziek was, bleef hij rondlopen. Door de keelkanker hing zijn tong nog vast met twee pezen en dat hinderde het spreken en slikken. Hij wou die tong kwijt en toen niemand die wilde wegknippen, heeft hij ze in stilte zelf weggesneden met zijn zakmes, met als commentaar: 'ik kan nu beter klappen dan te voren'
  5) Hij was niet alleen vader van 18 kinderen, bij zijn overlijden had hij een hondje, een papegaai, en hij kweekte kanaries; hij had voordien nog duiven en parkieten. Na zijn overlijden was het stil in huis: ook de hond, de papegaai en de kanaries zwegen, zo vertelt Michel.

Celestine Marie Clement dit Fiefvez

#858, ° 29 november 1852, † 24 december 1852
 • Geboorte: Celestine Marie Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 29 november 1852 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed 24 december 1852 te Izegem, B G, 26 dagen na haar geboorte.

Hippolite Clement dit Fiefvez

#859, ° 13 juni 1854, † 18 februari 1917

Hippolite, pater redemptorist
 • Geboorte: Hippolite Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 13 juni 1854 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 18 februari 1917 te Klooster, Beauplateau, St-Hubert, B G; plots overleden, maar had ook een ernstige suikerziekte..
 • loopbaan: Hippolite Clement dit Fiefvez treedt in 1877 (23 jaar) in het noviciaat van de redemptoristen te St-Truiden; studeert, 1878-1882, filosofie en theologie te Wittem (Limburg, NL); wordt pater-redemptorist gewijd 11 oktober 1883 te Beauplateau, (St-Hubert), Luxemburg; verbleef te St-Truiden, Roeselare (als leider van de H. Familievereniging) en te Beauplateau; was daar meer dan 25 jaar te gelijk 'minister' (=zaakvoerder), novice-meester en 'préfet des frères'; in die laatste functie had hij de leiding over zijn neef, broeder Tillo (Achille Clement; ook neef Gregoire werd redemptorist). Zijn geschriften werden rond 1950 nog gebruikt bij de novice-opleiding aan 'De Jacht' te Heverlee (Hilda Behaeghe, achternicht van Hippolite).
 • Anecdote:
  In een brief van Beauplateau, 21.04.1914, toen broer Henri wegens keelkanker zijn kosterschap moest afbouwen, drong Hippolite aan dat Gerard, zoon van Henri, 'zonder uitstel' bepaalde personen zou aanspreken om opvolger te worden als koster. We citeren: "Als God wil, er kan een mirakel gebeuren, maar God wil ook dat wij de gewone middels gebruiken. Laat u niet verblinden door de liefde. Ik zie klaarder dan gij, waar wij naar toe gaan, en geloof geen beloften, van de braafste en de ons toegenegenste docteur. Velen zullen achter de plaats zitten en ik zal niet gerust zijn voor ik verzekerd ben van de kant van Gerard. Ik zegen u allen en laat ons voort veel bidden. (ondertekend) Pol"
  PS: Gerard werd de volgende koster!

Helena Ludovica Maria Clement dit Fiefvez

#860, ° 26 augustus 1856, † 20 december 1909

Helena, kloosterzuster 'Ave Maria'
 • Geboorte: Helena Ludovica Maria Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 26 augustus 1856 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed maandag, 20 december 1909 te Izegem, B G.
 • loopbaan: Zij was kloosterzuster onder de naam Maria Alfonsa, bij de zusters van Maria te Izegem, beter gekend als 'Ave Maria', ook als 'Gesticht de Pélichy' Gentstraat te Izegem; ze stond in een kleuterschool voor minbegoeden, gaf muziekles en speelde orgel. Zij had een wankele gezondheid.

Jules Joseph Nicolaus Clement dit Fiefvez

#861, ° 6 december 1857, † 26 januari 1859
 • Geboorte: Jules Joseph Nicolaus Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 6 december 1857 te IzegemG, B; peter en meter waren Florent Frans Clement dit Fiefvez.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 26 januari 1859 te Izegem, B G.

Elisa Cecilia Maria Clement dit Fiefvez

#862, ° 14 april 1859, † 10 februari 1925

Elisa, 12 kinderen waarvan 8 stierven jonger dan 5 jaar
 • loopbaan: Zij was 'negociante' 1881.
 • Opmerking: Van hun twaalf kinderen stierven er dus acht in een leeftijd jonger dan 5 jaar. Zij zelf was evenwel de langstlevende van de 10 kinderen van Karel Louis.

Celestina Elisa Defoort

#863, ° 24 mei 1851, † 5 mei 1885
 • loopbaan: Zij was 'vrouwkleermaakster' te Izegem, bij huwelijk; winkelierster, in 1881 en bij haar overlijden.

Honorina Maria Devoldere

#864, ° 15 december 1860, † 25 november 1933

Henri en Honorine, 1910 (uitsnijdingen uit trouwfoto Richard)
 • Geboorte: Honorina Maria Devoldere is geboren zaterdag, 15 december 1860 te Langemark, WVl.G, B.
 • Huwelijk 2: Zij trouwde, voor hem in tweede huwelijk, 13 januari 1886 te Izegem, B G, met Henri Emile Clement dit Fiefvez, zoon van Carolus Ludovicus Clement dit Fiefvez en Sophia Justina Sabbe; burgerlijk huwelijk: 12 jan.
 • Overlijden: Zij overleed zaterdag, 25 november 1933 te Brugge, B G; na een oogoperatie, in het St-Janshospitaal, mogelijks inwendige bloeding; ze leed zwaar aan suikerziekte. Begraven te Izegem.
 • (Getuige) Geboorte: Honorina Maria Devoldere was meter van Gerard Jean Lucien Alois Devoldere geboren 29 november 1895 Langemark, WVl.G.
 • (Getuige) Geboorte: Honorina Maria Devoldere was meter van Hyppolitus Fredericus Honoré Clement dit Fiefvez geboren 4 december 1913 Oostende, B G.
 • loopbaan:
  Bij haar huwelijk was zij dienstmeid, wonend te Izegem, daarna winkelierster (ook nog in 1896) en ... moeder van 11 kinderen, waarvan evenwel 4 stierven jonger dan 2 jaar; er was ook de zorg over de 5 overlevende kinderen van het eerste huwelijk: het werd een gezin met 12 kinderen, waarvan 4 kloosterlingen.

Petrus Devoldere

#865, ° 29 september 1828, † 26 juli 1889

Pieter Devoldere, vader van Honorine
 • loopbaan: Petrus Devoldere was 'tapper', zoals vermeld in meerdere akten; volgens Michel Clement was hij koopman in vlas en klein-landbouwer, te Langemark.

Honorine Narcisse Martein

#866, ° 10 september 1827, † 15 november 1896

zusters Martein
 • Geboorte: Honorine Narcisse Martein is geboren maandag, 10 september 1827 te Bikschote, LangemarkG, B.
 • Huwelijk 2: Honorine Narcisse Martein trouwde 28 juli 1858 te Bikschote, Langemark, B G, met Petrus Devoldere, voor haar in tweede huwelijk, zoon van Ivo Leo Devoldere en Maria Theresia De Jonckheere.
 • Overlijden: Zij overleed zondag, 15 november 1896 te Kortemark, Kortemark, WVl.G. Komend van Langemark, woonde zij van 1890 tot 1895 bij haar dochter te Izegem, verhuisde dan naar Kortemark, waar ze stierf.
 • loopbaan: Zij was naaister bij haar huwelijk.

Jeanette Julienne Marie Clement dit Fiefvez

#867, ° 20 maart 1876, † 24 augustus 1973

3- Juvenale (Jeannette Clement, 89 jaar) en Hilda Behaeghe, 1965 te Lokeren
 • Geboorte: Jeanette Julienne Marie Clement dit Fiefvez is geboren maandag, 20 maart 1876 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed vrijdag, 24 augustus 1973 te Lokeren, B G; Met 97 jaar bij overlijden is zij de tweede oudste persoon binnen de Clement-stam. De oudste is Rachel Clement #149 die 99 jaar werd.
 • loopbaan: Zij was vanaf 1897, in de Congregatie van de zusters van Liefde; ze is geprofest op 30 augustus 1898, als zr. Juvenale; studeerde onderwijzeres, met bijkomend diploma voor onderwijs aan min-begaafden; zij was 75 jaar kloosterzuster, eerst te St-Denijs, dan Doornik, Melsele en sedert 1925 te Lokeren, als bestuurster van huishoudschool en van school voor buitengewoon onderwijs.

Josephine Marie Joseph Clement dit Fiefvez

#868, ° 19 maart 1877, † 24 februari 1964

Gezin Julien Clement/Josephine Clement

Kinderen van Josephine Marie Joseph Clement dit Fiefvez en Julien Marie Joseph Clement dit Fiefvez

Richard Ernest Maria Clement dit Fiefvez

#869, ° 30 mei 1878, † 5 oktober 1880
 • Geboorte: Richard Ernest Maria Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 30 mei 1878 te IzegemG, B; of 30 april 1878?.
 • Overlijden: Hij overleed dinsdag, 5 oktober 1880 te Izegem, B G; twijfel, mogelijks 5 okt 1878.

Helena Maria Sophia Clement dit Fiefvez

#870, ° 4 juni 1879, † 11 augustus 1963

Helena, Zr Marie-Agnes, 'Arme-Klare' met alle symbolen van de orde, levend in afzondering en soberheid
 • Geboorte: Helena Maria Sophia Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 4 juni 1879 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed zondag, 11 augustus 1963 te Waver, W.-Brab., B G.
 • loopbaan: Zij was kloosterlinge bij de Arme-Klaren Kolotienen, 'geprofest' in het klooster te Hoei, 23 februari 1905; dan medestichteres en ook vicares van het kloster te Ciney. Gouden jubileum gevierd in 1955, in totaal 59 jaar kloosterlinge.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar