Rosalie Populier

#4989

Marie Angela Uijttenhove

#4990, ° ± 1773, † 31 augustus 1799

Vincent Ignace Clement dit Fiefvez

#4991, ° 14 juni 1798, † 26 juni 1799
 • Geboorte: Vincent Ignace Clement dit Fiefvez is geboren donderdag, 14 juni 1798 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 26 juni 1799 te Izegem, B G; (8 messidor jaar 7).

Marie Therese Baeghe

#4992, ° 22 mei 1799, † 9 augustus 1801
 • Geboorte: Marie Therese Baeghe is geboren woensdag, 22 mei 1799 te IzegemG, B; (3 prairial jaar7).
 • Overlijden: Zij overleed zondag, 9 augustus 1801 te Izegem, B G; (19 thermidor jaar 9).

Philippe Jean De Witte

#4993, ° 5 april 1762, † 11 juni 1837
 • loopbaan: Philippe Jean De Witte was koopman te Roeselare, bij huwelijk; handelaar in linnen, Marktstraat teIzegem, 1803 (blijkbaar de handel van de echtgenote.)

Jacques Benoit Clement dit Fiefvez

#4994, ° 20 juli 1808, † 11 januari 1809
 • Geboorte: Jacques Benoit Clement dit Fiefvez is geboren woensdag, 20 juli 1808 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 11 januari 1809 te Izegem, B G.

Dominicque Godelive Clement dit Fiefvez

#4995, ° 6 juni 1800, † 26 januari 1809
 • Geboorte: Dominicque Godelive Clement dit Fiefvez is geboren vrijdag, 6 juni 1800 te IzegemG, B; (17 messidor jaar 8).
 • Overlijden: Zij overleed donderdag, 26 januari 1809 te Izegem, B G.

Isabelle Claire Lucie Grijspeerd

#4996, ° ± 1753, † 9 oktober 1809
 • Geboorte: Isabelle Claire Lucie Grijspeerd is geboren ± 1753 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed maandag, 9 oktober 1809 te Izegem, B G; ongehuwd, wonend op de Koonmarkt te Izegem.

Jacques Grijspeerd

#4997, ° ± 1762
 • Geboorte: Jacques Grijspeerd is geboren ± 1762.
 • loopbaan: Jacques Grijspeerd was kleermaker.

Marie Catharine Grijspeerdt

#4998, ° ± 1742, † 21 augustus 1813
 • Geboorte: Marie Catharine Grijspeerdt is geboren ± 1742 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde met Joseph Vroman.
 • Overlijden: Zij overleed zaterdag, 21 augustus 1813 te Izegem, B G.

Kind van Marie Catharine Grijspeerdt en Joseph Vroman

Joseph Vroman

#4999

Kind van Joseph Vroman en Marie Catharine Grijspeerdt

Petrus Sabbe

#5000, ° 13 december 1768
 • Geboorte: Petrus Sabbe is geboren dinsdag, 13 december 1768 te IzegemG, B.

Jean François Baeghe

#5001, ° 3 februari 1814, † na 1884
 • Geboorte: Jean François Baeghe is geboren donderdag, 3 februari 1814 te IngelmunsterG, B.
 • Overlijden: Hij overleed na 1884.
 • loopbaan: Jean François Baeghe was landbouwer te Rumbeke, 1876 bij overlijden van broer Petrus; als dagloner verhuisde hij van Izegem naar Menen, samen met zijn zuster Eugenie, in okt 1884.
 • loopbaan: Jean François Baeghe was landbouwer te Rumbeke, 1876.

Marie Sylvie Behaege

#5002, ° 21 april 1869, † 17 oktober 1939
 • Geboorte: Marie Sylvie Behaege is geboren woensdag, 21 april 1869 te IzegemG, B; peter en meter waren Vitus Parmentier.
 • Huwelijk: Zij huwde 24 mei 1890 te Meulebeke, B G, met Edouard Declerck, zoon van Ivo Declerck en Natalie Verschoore; De bruidegom woonde te Menen bij zijn huwelijk.
 • Overlijden: Zij overleed dinsdag, 17 oktober 1939 te Menen, B G.
 • loopbaan: Zij was spoelster, wonend te Meulebeke.

Vitus Parmentier

#5003
 • (Getuige) Geboorte: Vitus Parmentier was peter van Marie Sylvie Behaege geboren 21 april 1869 Izegem, B G.
 • loopbaan: Vitus Parmentier was wever te Meulebeke.

Alberic Behaeghe

#5004, ° 15 januari 1875, † 20 april 1963
 • Geboorte: Alberic Behaeghe is geboren vrijdag, 15 januari 1875 te MeulebekeG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 2 november 1898 te Meulebeke, B G, met Marie Mathilde Callens, dochter van Felix Callens en Rosalie Cuijvelier; Mathilde is de zus van haar schoonzuster Elodie, echtgenote Gustave; m.a.w. twee zusters huwen twee broers.
 • Overlijden: Hij overleed zaterdag, 20 april 1963 te Roeselare, B G.

Marie Mathilde Callens

#5005, ° 31 december 1877, † 4 mei 1954
 • Geboorte: Marie Mathilde Callens is geboren maandag, 31 december 1877 te MeulebekeG, B.
 • Huwelijk: Zij huwde 2 november 1898 te Meulebeke, B G, met Alberic Behaeghe, zoon van Charles Louis Behaege en Rosalie Vanparijs; Mathilde is de zus van haar schoonzuster Elodie, echtgenote Gustave; m.a.w. twee zusters huwen twee broers.
 • Overlijden: Zij overleed dinsdag, 4 mei 1954 te Meulebeke, B G.
 • loopbaan: Zij was kantwerkster te Meulebeke, bij haar huwelijk.

Kinderen van Marie Mathilde Callens en Alberic Behaeghe

Charles Louis Vyncke

#5006, ° 25 februari 1858, † 27 januari 1924
 • Geboorte: Charles Louis Vyncke is geboren donderdag, 25 februari 1858 te IzegemG, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 18 oktober 1884 te Izegem, B G, met Amandine Maria Bouckaert.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 27 januari 1924 te Izegem, B G.
 • loopbaan: Charles Louis Vyncke was houtzager wonend in de Krekelstraat te Izegem.

Petrus Josephus Vandewalle

#5007
 • loopbaan: Petrus Josephus Vandewalle was schoenmaker.

Kind van Petrus Josephus Vandewalle en Amelia Francisca Renier

Catherine Belier

#5008, † ± 1553

Kind van Catherine Belier en Jehan Willocquiel

Joseph Vyncke

#5009, ° 29 november 1864, † 23 juli 1866
 • Geboorte: Joseph Vyncke is geboren dinsdag, 29 november 1864 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed maandag, 23 juli 1866 te Izegem, B G.

Marie Lucie Clement

#5010, ° 4 maart 1869
 • Geboorte: Marie Lucie Clement is geboren donderdag, 4 maart 1869 te IzegemG, B.

Marie-Elisabeth Preudhomme

#5011

Kinderen van Marie-Elisabeth Preudhomme en Pierre Joseph Bodin

Clara Eleonora Buyse

#5012, ° 29 november 1870
 • Geboorte: Clara Eleonora Buyse is geboren dinsdag, 29 november 1870 te IzegemG, B.

Joannes Franciscus Clement

#5013, ° 2 maart 1797, † 2 september 1862
 • Geboorte: Joannes Franciscus Clement is geboren donderdag, 2 maart 1797 te IzegemG, B; Er is geen geboorteakte bij de burgerlijke stand (B.S.) van 1797. Er zijn later wel twee afschriften van akten opgenomen in die B.S. waarbij die geboortedatum toch werd vastgesteld:
  1) Notarisakte (bij notaris Francois Bernard Jacques van de Steene, Brugge, 8 april 1816) waarbij Vincent officieel het vaderschap erkent over Jean Francois. Die was geboren het jaar vóór het huwelijk van de ouders, (maar dus ook zonder inschrijving bij de B.S. )
  2) Een 'akte van bekendheid' opgesteld door de vrederechter van Ingelmunster, 22 dec 1843 (Izegem behoorde toen tot het Kanton Ingelmunster, alwaar vredegercht). Deze akte is daarna gehomologeerd door de rechtbank van eerste Aanleg te Kortijk. Dergelijke akte 'van notoriteijt' was de officiele vaststelling van het ontbreken van de geboortakte 'tengevolge de tijdsomstandigheden van den oogenblik zijner geboorte'. Die akte komt dan in de plaats van een geboorteakte en was vereist om te kunnen huwen. Zie afschrift van de akte.
  Die 'tijdsomstandigheden' alluderen waarschijnlijk op het moeilijke begin van de Burgelijke stand na de bezetting door Frankrijk, en de weerstand hiertegen vanuit de bevolking en vanuit kerkelijke kringen. De B.S. was inderdaad het instrument bij uitstek van het 'Nieuwe Regime' om controle te krijgen over de burgers (denk bv soldatenwerving); peter en meter waren (?) Vandemeulebrouck onderpastoor en Marie Genieve Berghman.
 • Huwelijk: Hij huwde 22 januari 1844 te Izegem, B G, met Henrica Perpetua Vandommele, dochter van Joannes Nepomicenus Vandommele en Marie Perpetua Vanden Bogaerde.
 • Overlijden: Hij overleed dinsdag, 2 september 1862 te Izegem, B G.
 • (Getuige) Overlijden: Hij deed aangifte van overlijden van Ernest Eduardus Clement op 31 juli 1819 te Izegem, B G.
 • loopbaan: Joannes Franciscus Clement was klerk ('écrivain', 1816); 'schrijver' in 1819, wordt hij later vernoemd als 'beambten des Accijnsen' (1843) of 'bediende der accisen' (1844) en is gestorven als 'staatsgepensionneerde' (1862.)

Henrica Perpetua Vandommele

#5014, ° 14 mei 1799, † 30 juli 1884
 • loopbaan: Zij was naaister te Izegem, bij huwelijk.

Gustave Behaeghe

#5015, ° 10 juni 1872
 • loopbaan: Gustave Behaeghe was nu eens 'zwingelaar' dan aardewerker, wonend te Meulebeke, sectie Heulevelde (?moeilijk leesbaar), nr 68.

Maria Irma Behaeghe

#5016, ° 8 juni 1876
 • Geboorte: Maria Irma Behaeghe is geboren donderdag, 8 juni 1876 te Kachtem, IzegemG, B.

Lia Maria Behaeghe

#5017, ° 8 juni 1876
 • Geboorte: Lia Maria Behaeghe is geboren donderdag, 8 juni 1876 te Kachtem, IzegemG, B; dus tweelingzus van Maria Irma.

Emerentia Clementia Behaeghe

#5018, ° 13 december 1871
 • Geboorte: Emerentia Clementia Behaeghe is geboren woensdag, 13 december 1871 te Kachtem, IzegemG, B.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar