Michael Bagele

#3242, ° 28 oktober 1737, † 5 augustus 1738

Petrus Jacobus Bagele

#3243, ° 5 maart 1735, † 21 juni 1740
 • Geboorte: Petrus Jacobus Bagele is geboren zaterdag, 5 maart 1735 te MenenG, B; peter en meter waren Egidius Van de Cnocke en Marie Anne Paret.
 • Overlijden: Hij overleed dinsdag, 21 juni 1740 te Menen, B G.

Petrus Joannes Bagele

#3244, ° 23 januari 1744
 • Opm.: Wellicht = #5972 Petrus Joannes Baghe.

Ludovica Cornelis

#3245

Kind van Ludovica Cornelis en Guillielmus Sabbe

Barbara Theresia David

#3246, † 17 augustus 1797

Maria Joanna Behaegel

#3247, ° 18 juli 1774
 • Geboorte: Maria Joanna Behaegel is geboren maandag, 18 juli 1774 te MenenG, B.

Bernard Frans Behaegel

#3248, ° 12 mei 1773, † 26 juli 1773
 • Geboorte: Bernard Frans Behaegel is geboren woensdag, 12 mei 1773 te MenenG, B.
 • Overlijden: Hij overleed maandag, 26 juli 1773 te Menen, B G.

Godelieve Ranson

#3249, ° vóór 1709, † 1 april 1778

Eugenia Leocaida Behaeghe

#3250, ° 8 maart 1778, † 24 maart 1778
 • Geboorte: Eugenia Leocaida Behaeghe is geboren zondag, 8 maart 1778 te MenenG, B.
 • Overlijden: Zij overleed dinsdag, 24 maart 1778 te Menen, B G.

Seraphina Behaeghe

#3251, ° 12 februari 1780
 • Geboorte: Seraphina Behaeghe is geboren zaterdag, 12 februari 1780 te MenenG, B.

Guille Van de Cnocke

#3252, ° 20 augustus 1613, † 28 september 1661
 • Geboorte: Guille Van de Cnocke is geboren dinsdag, 20 augustus 1613 te Halluin, HalewijnG, F; achtste, van negen, gehuwde kinderen, waarvan 8 met gekend nageslacht.
 • Huwelijk: Hij huwde 1635 met Adriana Clercq.
 • Overlijden: Hij overleed woensdag, 28 september 1661 te Bergues, St-Winoksbergen, 59, F G.

Kind van Guille Van de Cnocke en Adriana Clercq

Josephus Albertus Behagle

#3253, ° 18 november 1786, † 29 december 1793
 • Geboorte: Josephus Albertus Behagle is geboren zaterdag, 18 november 1786 te MenenG, B.
 • Overlijden: Hij overleed zondag, 29 december 1793 te Menen, B G.

Isabella Theresia Behagle

#3254, ° 27 augustus 1785

huwelijk Schouteten/Behagle, Menen 9 mei 1813. Let op schrijfwijze van vader en voorvaders: Behaegel, Bage, Behaeghe, Behaghele
 • loopbaan: Zij was spinster bij huwelijk.

Bernardina Messelier

#3255

Kind van Bernardina Messelier en Petrus Carolus Beare

Andreas Beaze

#3256, ° 23 november 1734
 • Geboorte: Andreas Beaze is geboren dinsdag, 23 november 1734.

Petrus Jacobus Behaeghe

#3257, ° 15 mei 1664, † 24 mei 1723

Maria Catharina Nauwynck

#3258, † 24 oktober 1728

Judocus Baghe

#3259, ° 20 januari 1695, † 10 februari 1695
 • Geboorte: Judocus Baghe is geboren donderdag, 20 januari 1695 te MenenG, B; f° 1377; peter en meter waren Judocus Nauwync en Philippa Van Eeden.
 • Overlijden: Hij overleed donderdag, 10 februari 1695 te Menen, B G; bij overlijden ingeschreven met voornaam Jozef. Het is de periode dat de volksnaam Josse, vroeger altijd verlatijnst tot Judocus, nu officieel Jozef wordt, kaderend in een propaganda voor de heilige Jozef..

Adriana Clercq

#3260, † 1 september 1657

Kind van Adriana Clercq en Guille Van de Cnocke

Petrus Jacobus Behage

#3261, ° 2 april 1691

Catharina Theresia Behage

#3262, ° 24 januari 1699

Augustinus Behagle

#3263, ° 27 oktober 1696

Maria Elisabeth Van de Cnocke

#3264, ° 9 april 1699, † 10 april 1753
 • Geboorte: Maria Elisabeth Van de Cnocke is geboren donderdag, 9 april 1699 te Moorslede, WVl.G, B.
 • Overlijden: Zij overleed dinsdag, 10 april 1753 te Brugge, B G.

Jan Baptiste Behaeghe

#3265, † september 1694
 • Opm.: In staten van goederen "ghediede" genoemd, d.i. onderworpen aan het erfrecht van de Kasselrij Kortrijk, want geen poorter of buitenpoorter. Bij zijn overlijden bezat hij geen onroerende goederen.

Kinderen van Jan Baptiste Behaeghe en Marij Vandaele

Petrus Jacobus Van de Cnocke

#3266, ° ± 1700, † na 1748
 • Geboorte: Petrus Jacobus Van de Cnocke is geboren ± 1700 te Moorslede, WVl.G, B.
 • Huwelijk: Hij huwde 8 juli 1742 te Moorsele, Wevelgem, B G, met Anna Maria Serroen, dochter van Franciscus Serroen.
 • Overlijden: Hij overleed na 1748; niet te Moorsele.

Jan Frans Behaghe

#3267, ° 30 mei 1692, † 1 oktober 1693
 • Geboorte: Jan Frans Behaghe is geboren vrijdag, 30 mei 1692 te MenenG, B.
 • Overlijden: Hij overleed donderdag, 1 oktober 1693 te Menen, B G.

Pieter Behaeghe

#3268, ° 5 juni 1690

Carolus Behaghele

#3269, ° vóór 1605?
 • Geboorte: Carolus Behaghele is geboren vóór 1605?; op basis van geboorte van zonen.
 • Huwelijk: Hij huwde met Maijckin de Fau; Er zijn geen geboorten De Fau te Moorsele. Vermoedelijk gebeurde het huwelijk dus niet te Moorsele; mogelijks zijn beiden inwijkelingen te Moorsele maar toch met mogelijke banden met Jan Behaghel #9999 en Anthonia Behaeghele #8816, die eerder in Moorsele waren; zie aldaar.
 • Opm.: De parochieregisters (PR) zijn onze voornaamste bronnen tot de Franse revolutie. Die PR zijn echter ook in tijd beperkt, vb bestaande akten te Moorsele:
  Doopakten
  vanaf 1604, maar ontbreken: jaren 1641 tot half juni 1654; jaar 1677 en groot deel 1678; deze jaren ontbreken ook in klapper van 1872. Later uitgesneden en verdwenen bladzijden: f°58, 1620 of 1621; f°1002-1008, 1675-1676; f°1002-1008, 1763-1764; deze blz komen wel in de klapper 1872.
  Huwelijksakten
  : vanaf 1679
  Overlijdensakten: jaar 1663 en vanaf 1679.
  Men kan dus vermoeden dat de jaren 1641-1654 en de jaren 1677-1678 wellicht moeilijke jaren zijn geweest te Moorsele.
 • Opm.: Er is geen direct bewijs dat onze voorvader Carolus samenvalt met de Caerle, zoon van Antoine, maar na lang zoeken is dit de enige Carel, Charle of Carolus die echt past qua leeftijd.
  1- Bijkomend argument pro is dat deze Antoine naast zoon Charle ook een zoon Jan #9999 heeft. Het is dan zeer geloofwaardig dat die Carel en Jan (als broers) samen opduiken te Moorsele. De derde Behaeghe toen te Moorsele is een Anthonia #8816 ... Maar er zijn geen akten over de onderlinge verwantschappen tussen die Jan, Carel en Anthonia Behaeghe's te Moorsele.
  2- De enige gevonden tegenkandidaat voor Carolus is #34547 Caerle Behagle, zoon van Jacob uit Kemmel; maar de geboortedatum van die Caerle ligt vermoedelijk vóór 1590, moelijk te verzoenen met de geboortedata (na 1630) van de kinderen van onze Carolus
  3- Het huwelijk van de kleindochter van Carolus Behaeghe, nl. Susanna #3298, met Jacob Behagele #3297 uit Hollebeke wijst op contacten met Hollebeke (Hollebeke, nu deelgemeente van Ieper, is buurdorp van Komen, alles dicht bij Armentiers). De peter Ghillame Behaegel van die Susanna is zoon van Flijpe Behaghele #10981 uit Hollebeke. Er zijn evenwel geen bewezen relaties gevonden tussen die Flijpe en Antoine. De oudere banden met Hollebeke blijven dus ook vaag. Hoewel, de naam Anthonia verwijst mogelijks naar een peter of grootvader Antoine
  4- Men mag verwachten dat onze Carolus vermoedelijk zijn voornaam dankt aan een grootvader, vader of oom-peter, zoals gebruikelijk. Maar zoeken naar een dergelijk kandidaat, levert vooral Carel Behagel, #32249 drapier te Armentiers, maar zonder aantoonbare verwantschap
  5- Tot heden leverde DNA-onderzoek weinig op, wel het bewijs van verwantschap met de naam Behaeghel.
 • Opm.: Gezien de onzekerheid over de vader van Carolus #3269, kennen we deze Caolus als onze stamvader. Hij is de gemeenschappelijke stamvader voor de takken Baeghe en Behaeghe van Menen, zowel als de stammen Behaeghe van Izegem en Meulebeke. De Izegemse stam Behaeghe heeft zelfs een dubbele afstamming vanaf Carolus: één lijn van vader op zoon, een tweede lijn waarbij een vrouwelijke afstammeling uit tak Menen huwt met Vermeersch; hun kleindochter huwt dan Theophile Behaeghe uit de lijn vader op zoon.

Kinderen van Carolus Behaghele en Maijckin de Fau

Maijckin de Fau

#3270, ° 8 november 1604
 • Geboorte: Maijckin de Fau is geboren maandag, 8 november 1604 te MenenG, B; akte p13.
 • Huwelijk: Zij huwde met Carolus Behaghele, zoon van Antoine Behaghele; Er zijn geen geboorten De Fau te Moorsele. Vermoedelijk gebeurde het huwelijk dus niet te Moorsele; mogelijks zijn beiden inwijkelingen te Moorsele maar toch met mogelijke banden met Jan Behaghel #9999 en Anthonia Behaeghele #8816, die eerder in Moorsele waren; zie aldaar.

Kinderen van Maijckin de Fau en Carolus Behaghele

Joannes Behaghele

#3271, ° 3 juni 1631, † 23 september 1701
 • Geboorte: Joannes Behaghele is geboren dinsdag, 3 juni 1631 te Moorsele, WevelgemG, B; Deze Joannes is tweemaal voorvader van alle personen afstammend van Theophile Behaeghe/Marie Louise Vanbesien; peter en meter waren joannes De Duerwaerdere en Maria Ghoosens.
 • Huwelijk: Hij huwde ± 1653 te Moorsele?, Wevelgem, met Maria Reynaert, dochter van Joannes Reynaert en Anthonia Cornille; geen huwelijksakten te Moorsele, 1653.
 • Overlijden: Hij overleed vrijdag, 23 september 1701 te Moorsele, Wevelgem, B G.
 • (Getuige) Geboorte: Joannes Behaghele was peter van Joannes Behaege geboren 21 oktober 1683 Moorsele, Wevelgem, B G,; Er is twijfel rond de geboorteakte van Joannes #2861:zie tekst in bijlage.
 • Opm.:
  Er zijn rond die tijd vier Jan Behaeghe's genoteerd te Moorsele:
  (1) De hier genoteerde Joannes #3271 (1631-1701, zoon van Carolus) X Maria Reynaert, gehuwd ca 1655; zij hebben kinderen tussen 1657 en 1672;
  (2) Hun zoon Joannes #2863 (<1657-1732) X Madelena Samijn, gehuwd 1677, met kinderen tussen 1680 en 1691
  (3) Joannes #9900 X Christina Bistoens, ouders o.a.van Anthonia (° 09 aug 1654 te Moorsele), met meter Anthonia Behaeghe #8816; er is mogelijks verwantschap met voorgaanden
  (4) Joannes #2058 X Petronilla Van Biervliet, gehuwd ca 1674, met kinderen 1675-1685; hij heeft slechts weinig gekende afstammingen met naam Behaeghe of Baeghe, allen geboren te Moorsele. Die tak blijkt niet verwant met voorgaanden.
  Gezien de hiaten in de doopregisters, en huwelijks- en overlijdens die eerst starten in 1679 (oudere mogelijks verdwenen?), was het niet gemakkelijk het juiste verband te vinden. Ook nu hebben we geen absolute zekerheid over dit alles. Zie ook bemerkingen bij vader Carolus en zoon Joannes. In alle geval waren het in die streek toen zeer moeilijke tijden. Na de zeer zware lokale strijd tussen protestanten en katholieken tijdens de 16e eeuw, waren er de Franse invallen vanaf zowat 1645, waarna de streek bijna doorlopend slagveld is tot 1713, met bijkomend epidemieën en hongersnood. Zie 'tijdlijn Spaanse periode'.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar