Tillo Josef Behaeghe

#1, ° 31 december 1930

Tillo Behaeghe, 70 jaar te Nyer, Pyreneeën
 • loopbaan: Tillo Josef Behaeghe is Landbouwkundig ingenieur (nu: bio-ingenieur) en gewoon hoogleraar Univ.Gent; Dr.-Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Begon als onderzoeker te Yangambi (Congo) van 1956 tot 1960; vanaf dan bij RUGent, eerst als werkleider, later als gewoon hoogleraar voor plantenteelt en plantenveredeling, en voorzitter van de vakgroep 'Plantaardige productie', tot 1996. Hij was te gelijk, 11 jaar lang, ook buitengewoon docent aan de KULeuven.
 • Opm.:
  Die DNA-analyse (zie portaal) levert een gemeenschappelijke 'vingerafdruk' voor alle mannelijke afstammelingen van één verre voorvader. Ze steunt op de typering van 37 gekozen merkers op het Y-chromosoom (men spreekt van een ‘haplotype’ op basis van 37 Y-Str’s). Dat Y-chromosoom wordt in principe onveranderd geërfd van vader op zoon; of beter: foutjes bij die overdracht (mutaties) zijn zeldzaam: voor elk van die merkers slechts 1 maal op X generaties. Personen, die voor alle 37 Str’s identiek zijn, stammen zeker af van dezelfde voorvader, en dragen normaal dezelfde familienaam. Wanneer het haplotype slechts op 2-3/37 verschilt tussen twee personen, dan zijn die personen zeker ook verwant, maar iets verder. Bij 4 verschillen spreekt men van 'vermoedelijk verwant', en van 'verwant' als de familienaam steun geeft; de gemeenschappelijke voorvader ligt dan vermoedelijk tussen 10-15 generaties terug. Zo vindt men verwanten (van de mannelijke lijn) buiten alle akten om. Oproep dus aan alle mogelijke naamvormen van Behaeghe(l) tot uitwisseling van analyses.
  DNA-haplogroepen zijn van een iets hoger niveau en bestuderen vooral bevolkingsmigraties. Een haplogroep omvat alle personen drager van een specifieke mutatie. Mijn DNA-haplogroep is R1b1b2a1 gedefiieerd door de mutatie R-U106. Die specifieke mutatie zou zowat 100 generaties (of: ±3.000 jaar) geleden ontstaan zijn. De frekwentie van deze (sub)groep is het hoogst in Friesland, met 37% voor gans Nederland, afnemend tot zowat 20 % in de omgevende landen: België, Engeland, Duitsland en Denemarken. Het lijkt dus op een afsplitsing binnen de Saxen, ontstaan in, of vroeg gemigreerd naar Friesland; men spreekt dus vaak van de Friese subgroep. Men streeft ernaar die huidige groepen nog verder op te splitsen.

Frans Ignatius Clement dit Fiefvez

#2, ° 1 juli 1759
 • Geboorte: Frans Ignatius Clement dit Fiefvez is geboren zondag, 1 juli 1759 te IzegemG, B.
 • loopbaan: Tot 1803 was hij onderwijzer te Ieper. Op 30 juli 1803 werd hij benoemd als (enige) onderwijzer van de nieuwe 'primaire' gemeenteschool te Izegem. Scholen waren toen meestal gerund door één persoon, eventueel een echtpaar. Zo waren er toen meerdere (privé-)scholen, zoals ook zijn broer Benoit (alias voor doopnaam Christianus). Deze laatste had in 1800 (2 jaar na de 'Boerenkrijg' waarbij te Izegem en Ingelmunster samen 60 Vlamingen gedood werden) wel de eed aan de republiek geweigerd, maar hij is toch blijven onderwijzen, blijkbaar getolereerd door een schipperend gemeentebestuur; Frans legde blijkbaar in 1803 wel de eed af voor de openbare school. Let wel: onder het Nederlands regime was er blijkbaar geen gemeetelijk onderwijs te Izegem (ref:Lermyte,p.145).

Denys Clement

#3, ° 1515, † vóór 1561
 • Geboorte: Denys Clement is geboren 1515 te Lettelingen?, Edingen, Enghien, Hen.G.
 • Huwelijk: Hij huwde 1543 met Isabeau Marsille, dochter van Willemet Marsille en Isabeau Le Keux.
 • Overlijden: Hij overleed vóór 1561 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br.G.
 • loopbaan: Denys Clement was heer van Drypikkels, landbouwer en meier te Bierk (meier is steeds een gedelegeerde van de leenheer, terwijl de burgemeester de belangrijkste is onder de schepenen, die in de steden vaak gekozenen waren, maar op het platteland ook aangeduid waren door de heer).

Kinderen van Denys Clement en Isabeau Marsille

Isabeau Marsille

#4, ° ± 1520, † 21 mei 1579

Kinderen van Isabeau Marsille en Denys Clement

Isabeau Clement

#5
 • Huwelijk: Isabeau Clement huwde 11 mei 1568 te Braine-le-Comte, 's-Gravenbrakel, Hen., B G, met Nicolas de Tournay.

Kind van Isabeau Clement en Nicolas de Tournay

Denys Clement

#6, † augustus 1608
 • Huwelijk: Denys Clement huwde met (-?-) (-?-).
 • Overlijden: Hij overleed augustus 1608.
 • loopbaan: Denys Clement was groot-erfgenaam van Henry, vandaar ook grooteigenaar te Bierk; was in 1589-96 mayor van Bierk. Hij verkoopt in 1575 het domein Drypikkels.

Kinderen van Denys Clement en (-?-) (-?-)

Jehan Clement

#7, † 1608
 • Huwelijk: Jehan Clement huwde met Marie Lisse.
 • Overlijden: Hij overleed 1608.
 • loopbaan: Jehan Clement was diverse functies te Bierk; was mayor te Ham, en leenhouder van het domein Ham.

Kinderen van Jehan Clement en Marie Lisse

Clasquin Clement

#8

Jeanne Clement

#9

Nicolas de Tournay

#10
 • loopbaan: Nicolas de Tournay was landbouwer te Ecaussines.

Kind van Nicolas de Tournay en Isabeau Clement

Guillaume Clement

#11, † 12 september 1670
 • Huwelijk: Guillaume Clement huwde met (-?-) (-?-).
 • Overlijden: Hij overleed vrijdag, 12 september 1670 te Bierghes, Bierk, Rebecq, W-Br.G.
 • loopbaan: Guillaume Clement was leenhouder, eigenerfde, schepen en luitenant-mayor te Bierk van 1628 tot 1670. Hij is de stamvader van het landbouwersgeslacht 'Clement, later soms Clément' op Annecroix (Bierghes), in rechte lijn tot heden.
 • Opmerking: Deze Guillaume Clement (ID#11) en Guillaume Clement dit Fiefvet (ID#62) zijn, volgens de stamboom opgemaakt door Goffin, onderling slechts verre verwanten (neven in de 4de generatie).
  Wel zijn de persoonsgegevens, zoals genoteerd door Goffin p.45 en p.7, nogal verwarrend: homonymen zonder opgave van een tweede doopnaam, leefden ze gelijktijdig, beiden als uitbater van grote hoeven in dezelfde wijk Annecroix en beiden zijn luitenant-mayor van Bierk. De vaders van beide heten Denys (Denis) en de oudste zonen van beiden heten Jean en Guillaume, maar staan wel vermeld met verschillende echtgenoten.
  Onderzoek van de bronnen blijft dus gewenst, maar tot zolang volgen we Goffin met de twee gescheiden takken. Wel is het zo dat Goffin nergens het suffix fievet gebruikt bij de afstammelingen van Henry, waarbij ook deze Guillaume #11.
  Ons baserend op de klapper (opgemaakt in 1874) bestaan er blijkbaar geen parochieregisters meer van Bierk ouder dan 1659, zodat andere (moeilijker toegankelijke) bronnen moeten opgezocht worden.

Kinderen van Guillaume Clement en (-?-) (-?-)

Jacques Clement

#12

Maria Cecilia Dorothea Clement dit Fiefvez

#13, ° 6 februari 1762, † 26 november 1762
 • Geboorte: Maria Cecilia Dorothea Clement dit Fiefvez is geboren zaterdag, 6 februari 1762 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Zij overleed vrijdag, 26 november 1762 te Izegem, B G.

Jean Clement

#14
 • loopbaan: Jean Clement was eerst op domein Estocquoy, Tubeke, dan leenhouder op domein Woudenbroek, Halle. Is een stamvader in Halle en Lembeek.

Kinderen van Jean Clement en Gertrude Coels

Nicolas Clement

#15

François Clement

#16

Gertrude Coels

#17, † vóór februari 1656

Kinderen van Gertrude Coels en Jean Clement

Marie Lisse

#18

Jean Clement

#19
 • loopbaan: Jean Clement was schepen van Ham.

Franchois Clement

#20, † 1639
 • loopbaan: Franchois Clement was beheerder op Ham, dan ook op fief Ghobert te Silly.
  Hij had buiten de vermelde personen geen andere nakomelingen 'Clement.'

Guillaume Clement

#21, † na 1640
 • Overlijden: Hij overleed na 1640.

Jacobus Clement

#22, † tussen 1675 en 1679

Oudste (ons bekende), gekleurde afbeelding van het wapenschild Clement
 • Huwelijk: Jacobus Clement huwde 27 mei 1624 te St-Niklaas, Brussel, met Anna Tassalon, dochter van Paul Tassalon en Josijne Beydaels.
 • Overlijden: Hij overleed tussen 1675 en 1679; Zij kregen een grafsteen in de kerk van de Grote Karmelieten te Brussel..
 • loopbaan: Jacobus Clement was lakenhandelaar te Brussel en eigenaar van het domein Neufcourt te Tubeke. Neufcourt is een belangrijk domein van >100 ha, gekocht in 1666 van schoonbroer Daniel Tasselon/Gertrude van Liere
  Buiten de kinderen geen verdere gegevens bekend over deze Brusselse zijtak.

Nicolas Clement

#23

Joachim Joseph Clement dit Fiefvez

#24, ° 14 februari 1764, † 10 maart 1794
 • Geboorte: Joachim Joseph Clement dit Fiefvez is geboren dinsdag, 14 februari 1764 te IzegemG, B.
 • Overlijden: Hij overleed maandag, 10 maart 1794 te Izegem, B G.

Adrienne Fourment

#25, † 18 juni 1667

Anna Tassalon

#26, † 19 oktober 1675
 • Huwelijk: Anna Tassalon huwde 27 mei 1624 te St-Niklaas, Brussel, met Jacobus Clement, zoon van Jehan Clement en Marie Lisse.
 • Overlijden: Zij overleed zaterdag, 19 oktober 1675 te St-Gery, Brussel.
 • Opmerking: Zij is gegraven in de karmelietenkerk.

Guillaume Clement

#27, † december 1530
 • Geboorte: Guillaume Clement is geboren.
 • Overlijden: Hij overleed december 1530.

Jehanne Clement

#28
 • Geboorte: Jehanne Clement is geboren.
 • Opmerking: Leefde nog in 1533.

Josse Clement dit Fiefvet

#29, ° ± 1545, † vóór juni 1602
 • Geboorte: Josse Clement dit Fiefvet is geboren ± 1545.
 • Overlijden: Hij overleed vóór juni 1602 te Tille..(?); hij stierf op reis..

Kind van Josse Clement dit Fiefvet

Anseau Clement dit Fiefvet

#30
 • Geboorte: Anseau Clement dit Fiefvet is geboren.
 
klik op blauw icoontje voor familie-overzicht; elke naam is aanklikbaar